Οι υπέρηχοι ανάλογα με τη συχνότητα , την ένταση, τον τρόπο λειτουργίας και μετάδοσής τους χωρίζονται σε πολλαπλές κατηγορίες και επηρεάζουν τους βιολογικούς ιστούς ποικιλοτρόπως, επιδρώντας σε διαφορετικά βάθη (δέρμα, λίπος κλπ).