Οι ραδιοσυχνότητες ανάλογα με τη συχνότητά τους και τον τρόπο μετάδοσής τους χωρίζονται σε ραδιοσυχνότητες ρευμάτων (Electro-Current) και ραδιοσυχνότητες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ElectroMagnetic Radiation), επηρεάζοντας με διαφορετικό τρόπο τους βιολογικούς ιστούς (δέρμα, λίπος κλπ).

null

Fractional (PIXEL) MicroPlasma RF

null

Fractional Micro Needle RF

null

Μονοπολική/Διπολική Ραδιοσυχνότητα Μικροκυμάτων