Η Advanced Fluorescence Technology (A.F.TTM) είναι η τεχνολογική εξέλιξη του γνωστού  Έντονου Παλμικού Φωτός (Intese Pulsed Light) και είναι κατοχυρωμένη από την Alma Lasers. Ειδικά φίλτρα αποκοπής ενισχύουν την επιλεκτική  απορρόφηση του φωτός από τις μελαγχρωματικές βλάβες, τις επιφανειακές αγγειακές βλάβες, την ακμή και το νερό με σκοπό τη δερματική σύσφιγξη.