Η τεχνολογία της μεγαλύτερης σύμπραξης εταιρειών UVEX και LASERVISION στην προστασία των ματιών σε εργασιακό περιβάλλον καθορίζεται από την ποιότητα κατασκευής των φίλτρων. Η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία παγκοσμίως στα γυαλιά προστασίας των ματιών από τις δέσμες laser με φίλτρα πολλαπλών μηκών κύματος υψηλής ή χαμηλής ισχύος.