Η Classys ιδρύθηκε το 2007 και επικεντρώνεται στην κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων με τη φιλοσοφία «Τεχνολογία για Καλύτερη Ζωή» για τους κλάδους της αισθητικής και ιατρικής. Τα μη-επεμβατικά συστήματα κρυογλυπτικής CLATUU  καθώς και το σύστημα Ultraformer ΙΙΙ τεχνολογίας H.I.F.U. αποτελούν τις πιο διάσημες τεχνολογίες παγκοσμίου εμβέλειας της εταιρείας. H Classys εξάγει τα συστήματα της σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.