Η τεχνολογία Erbium της Alma επιτρέπει ανάλογα το μέσο που διεγείρεται να προσφέρει μήκη κύματος με μέγιστη απορρόφηση από το νερό αλλά επιφανειακή δράση (Er:YAG στα 2940nm) και επίσης μήκη κύματος με μικρότερη απορρόφηση από το νερό αλλά με σεβαστή διεισδυτικότητα στο δέρμα (Er:GLASS στα 1540nm).